PREAMBUL 1. Toate contractele de livrare ale BRACO MES S.R.L. sunt redactate in conformitate cu acesti Termeni si Conditii Generale de Livrare. 2. Marfurile trebuie sa includa numai elementele specifice mentionate in confirmarea de comanda a firmei BRACO MES S.R.L. si livrarea acestora va fi condusa de acesti Termeni si Conditii Generale de Livrare, cu exceptia cazului in care s-a precizat in mod explicit altfel intr-un acord in scris intre parti. De indata ce se primeste confirmarea de comanda de la BRACO MES S.R.L.., Cumparatorul va verifica toate datele continute in aceasta; acestea se vor intelege ca au fost acceptate de catre Cumparator daca acesta nu face imediat obiectiuni in forma scrisa la aceasta. Cumparatorul va semna deasemenea acesti Termeni si Conditii Generale de Livrare a achizitiei (aprovizionarii) si aproba in mod expres clauzele de mai jos. Orice material si servicii care nu sunt descrise in mod explicit in confirmarea de comanda vor fi facturate separat. Orice modificari sau notificari realizate pe parcursul livrarii nu vor reprezenta un contract de noutate. 3. Se intelege ca primirea de catre Cumparator a produselor, sau al platii sau chiar numai un avans partial sau total (plata in numerar) pentru livrare, se va interpreta ca acesta a fost de acord cu acesti Termeni si Conditii Generale de Livrare. 4. Articolul/articolele care urmeaza a fi furnizate in conformitate cu acesti Termeni si Conditii Generale de Livrare vor fi denumite in continuare Produse. Ori de cate ori este folosita formularea “in scris” in acesti termeni si conditii generale de livrare, aceasta inseamna un “document semnat de parti”, sau o “scrisoare, fax, e-mail” sau orice alt «document» care a fost convenit intre parti. 

PRETURI 5. Preturile se inteleg sa respecte metodele de plata descrise in mod explicit in confirmarea de comanda. Cu exceptia cazurilor in care s-a convenit altfel in scris, preturile se refera la produsele livrate in conditia Ex Works (la fabrica) BRACO MES S.R.L. si nu include ambalajul, TVA-ul, taxe, asigurari si sau alte taxe. Preturile nu acopera servicii sau taxe care nu sunt mentionate în contract, precum și în confirmarea comenzii. 

DESENE, DESCRIERI SI DATE TEHNICE 6. Toate desenele si documentele tehnice referitoare la Produs sau la fabricarea acestuia si care sunt transmise de o parte celeilalte parti, inainte sau dupa perfectarea contractului, raman in proprietatea expeditorului. Desenele, documentele tehnice si alte informatii pe care una dintre parti le primeste de la cealalta parte nu pot fi folosite decat pentru scopul pentru care au fost furnizate. Este interzisa folosirea, copierea, multiplicarea si transmiterea acestor informatii si documente unei terte parti fara acceptul celeilalte parti care le-a furnizat. 7. BRACO MES S.R.L.. va ramane proprietarul exclusiv al desenelor cerute (si necesare) pentru fabricarea produselor furnizate. Pentru orice produs fabricat de firma in baza proiectarii si tehnologiei proprii, Cumparatorul se angajeaza ca prin utilizarea acestuia nu sunt incalcate drepturile de proprietate ale unei terte parti si isi va lua asupra sa responsabilitatea pentru orice consecinte care ar rezulta din astfel de incalcari, pastrand BRACO MES S.R.L. nevinovat si inofensiv ca orice prejudiciu sau pierdere pe care acesta din urmă o poate suporta în astfel de circumstan e. 8. Cu exceptia cazului in care in mod specific este convenit in scris, produsele trebuie sa respecte reglementarile CEI si, daca este cazul, reglementarile international ale CEI. Dimensiunile si greutatile sunt intelese a fi mentionate doar cu titlu informativ. Toate informatiile si datele continute in documentatia generala a produselor si in listele de preturi, fie in format electronic sau in orice format, va fi obligatorie numai in cazul in care sunt mentionate in mod explicit (clar) in contractul respectiv. 9. BRACO MES S.R.L. isi rezerva dreptul de a introduce orice modificari minore la produsele sale si care se pot considera convenabile, si notifica Cumparatorul in consecinta in masura in care acestea afecteaza instalarea. 10. In cazul in care la semnarea confirmarii de comanda sau in timpul fabricatiei produsului, Cumparatorul propune modificari tehnice la articolul (produsul) descris de BRACO MES S.R.L. in oferta sau in desenele realizate si transmise, acestea se vor materializa sub rezerva autorizarii BRACO MES S.R.L. In acest caz, Cumparatorul va fi informat cu privire la eventualele modificari care afecteaza preturile si termenul de livrare initiale prevazute in confirmarea de comanda. 

TESTELE 11. Daca nu s-a convenit altfel, (incercarile) prevazute de contract se desfasoara in locul in care are loc fabricatia si in timpul orelor de lucru standard. În cazul în care contractul nu prevede cerin e tehnice specifice testul se va realiza in conformitate cu procedura standard pentru sectorul industrial aplicabil in tara producatorului. In cazul in care Cumparatorul solicita teste speciale, care sunt aceptate de BRACO MES S.R.L.., costurile aplicabile vor fi suportate de Cumparator. 12. In situatia in care s-a convenit asupra unui test final, odata ce acesta a fost efectuat cu succes, sau de la trecerea a 30 (treizeci) de zile de la livrarea produsului fara solicitarea de testare finala de catre Cumparator, livrarea se va interpreta (considera) ca a fost acceptata de catre Cumparator. In cazul in care apar probleme in functionare sau la livrare se face dovada ca produsul este neconform cu contractul. Cumparatorul va notifica imediat BRACO MES S.R.L., in scopul de a permite acestuia sa furnizeze detaliile tehnice necesare pentru a rezolva inconvenientele depistate sau eliminarea oricarui defect sau erori cat mai repede posibil. 13. Toate cheltuielile legate de testele solicitate, vor fi suportate de catre Cumparator; incercarile se efectueaza pe riscul Cumparatorului. 

LIVRARE. TRASFERUL RISCULUI 14. Orice termeni si conditii comerciale convenite vor fi interpretate in conformitate cu INCOTERMS in vigoare la data redactarii contractului. Cu exceptia cazului in care s-au convenit conditii specifice, livrarea va fi in conditia Ex Works. Daca in cazul unei livrari Ex Works, BRACO MES S.R.L. se angajeaza la cererea Cumparatorului sa livreze produsul la destinatia finala, riscul se transfera la Cumparator nu mai tarziu de momentul in care produsul este incarcat pentru expediere. 15. Toate riscurile in legatura cu produsul de livrat sunt transferate Cumparatorului deindata ce acesta este incarcat de catre Cumparator sau o terta parte desemnata de acesta, sau de catre BRACO MES S.R.L. care actioneaza in numele Cumparatorului, riscurile sunt transferate Cumparatorului la incarcare, chiar daca exista un acord pentru ca BRACO MES S.R.L. sa se ocupe de transport sau in cazul in care acesta din urma se ocupa de plata transportului sau plata acestuia in numerar. Produsele vor fi transportate intotdeauna pe cheltuiala Cumparatorului si nu vor fi asigurate impotriva riscurilor legate de transport cu exceptia cazului in care Cumparatorul solicita acest lucru in scris, ca parte a comenzii sale. In cazul in care Cumparatorul nu preia (colecteaza) produsul (marfa) pe care a comandat-o, BRACO MES S.R.L. este indreptatit sa perceapa acestuia din urma o suma egala cu 1% (unu la suta) pe luna din valoarea facturii pentru costurile de depozitare (in plus fata de dobanzile implicite aplicabile). Depozitarea va fi pe riscul Cumparatorului. 16. Va fi de datoria Cumparatorului verificarea produselor si sa raporteze orice deficienta inainte de acceptare a livrarii de catre transportator si, prin urmare, inainte de a semna dispozitia de livrare cu titlu de primire a marfii. Orice defect sau dauna (stricaciune) care ar putea sa nu fi fost detectabila la livrare va trebui sa fie notificata in scris prin scrisoare recomandata transportatorului, cu o copie la BRACO MES S.R.L., in termen de 8 (opt) zile de la primirea produselor. In caz contrar, drepturile aplicabile Cumparatorului de a declara vor deveni caduce. 17. Nici un produs sau ambalaj nu pot fi returnate decat daca acordul prealabil este furnizat in scris de catre BRACO MES S.R.L.. De asemenea, in acest caz, acestea vor fi transportate exclusiv pe riscul Cumparatorului. 18. Daca nu s-a convenit altfel, livrarile partiale vor fi permise. 

TERMENE DE LIVRARE. INTARZIERE 19. In cazul in care partile, in loc de a indica data de livrare, s-au referit la o perioada de timp, la care livrarea urmeaza a avea loc, aceasta perioada incepe in momentul in care partile au incheiat contractul, au fost indeplinite toate formalitatile, au fost facute platile convenite la elaborarea contractului, au fost deschise garantiile aplicabile contractului intre parti, si au fost indeplinite si orice alti termeni si conditii preliminare. 20. In scopul calcularii termenelor de livrare, partile trebuie sa ia in considerare 5 (cinci) zile lucratoare pe saptamana, excluzand sarbatorile de la mijlocul saptamanii. Termenul de livrare desemnat se prelungeste automat in cazul aparitiei unor probleme legate de aprovizionarea cu materii prime sau de forta de munca. Prin urmare, în cazul în care apar astfel de împrejurări, in nici un caz si pentru nici un motiv BRACO MES S.R.L. nu este responsabil pentru orice daune directe sau indirecte rezultate din livrari de bunuri dupa termenul convenit initial; In orice caz, Cumparatorul trebuie, de asemenea, sa primeasca bunurile comandate dupa expirarea termenului de livrare convenit initial. 21. Termenul de livrare va fi deasemenea extins in cazul in care Cumparatorul nu reuseste sa-si indeplineasca in timp util obligatiile contractuale, si in mod deosebit in cazul in care: • platile nu sunt efectuate la timp; • Cumparatorul nu furnizeaza, inainte sau in timpul fabricatiei, datele solicitate la momentul convenit; • Cumparatorul solicita modificari in timpul executiei comenzii; • Cumparatorul intarzie livrarea materialelor inainte sau in timpul prelucrarii. 22. Data de livrare se intelege de catre parti a fi data la care BRACO MES S.R.L. emite Cumparatorului, carausului sau agentului transportatorului indicat de Cumparator in comanda sa, instiintarea (notificarea) ca marfurile sunt gata de expediere sau ca marfurile sunt gata pentru testarea finala. 23. Daca intarzierea in livrare este provocata de una din situatiile enumerate la clauza 45 sau printr-un act sau omisiune de catre Cumparator, inclusiv suspendarea prevazuta de clauzele 28 pana la 48, termenul de livrare se va prelungi pentru o perioada care este considerata rezonabila pentru circumstantele specifice. Acest lucru se aplica indiferent de faptul ca motivul pentru intarziere are loc inainte sau dupa data de livrare programata. 24.Orice penalitati pentru intarzieri in livrare vor trebui sa fie stabilite in mod explicit in confirmarea de comanda. In orice caz, cumpărătorul nu va cere solutionarea sumelor de penalizare convenite in urmatoarele cazuri: • in cazul in care marfurile au fost inlocuite de BRACO MES S.R.L. cu alte marfuri; • in cazul in care bunuri temporare pentru scopuri similare au fost livrate de către BRACO MES S.R.L. pentru utilizare până la livrarea finală; • in cazul in care nu s-a furnizat nici o dovada ca intarzierea in livrare a dus la pagube pentru Cumparator; • in cazul in care Cumparatorul nu este gata sa primeasca marfurile; • in cazul in care echipamentele (subansamble, componente) care intra in responsabilitatea Cumparatorului nu au fost finalizate în timp util. 25. Decontarea sumelor de penalizare care au fost convenite va trebui sa fie solicitata de catre Cumparator printr-o scrisoare recomandata expediata la BRACO MES S.R.L. in termen de 8 (opt) zile de la primirea bunurilor. 

CONDI II DE PLATA 26. Daca nu s-a convenit altfel, platile trebuie sa se faca prin ordin de plata inainte de livrare. Indiferent de metoda de plata utilizata, obligatia de plata nu expira pana in momentul in care o plata completa si irevocabila a fost facuta prin creditarea contului BRACO MES S.R.L. 27. Orice livrari partiale vor fi facturate in conformitate cu termenii si conditiile de plata prevazute de contract. Orice pretentii ale Cumparatorului, de asemenea pentru intarzieri in livrare sau pentru furnizarea incompleta a pieselor neesentiale, nu da dreptul la suspendari sau intarzieri la plata. 28. In cazul in care Cumparatorul nu plateste pana la data convenita, BRACO MES S.R.L. are dreptul sa perceapa penalitati de 0.1%/zi din suma intarziata la plata. In cazul intarzierilor la plata, BRACO MES S.R.L. poate suspenda executarea prezentului contract, sau a oricaror alte contracte in curs, pana la efectuarea platii. In cazul in care Cumparatorul nu a platit suma datorata in termen de 3 (trei) luni, BRACO MES S.R.L. are dreptul de a rezilia contractul prin notificarea Cumparatorului, in scris, cat si pentru a solicita despagubiri pentru daune. Compensatia nu poate depasi pretul de vanzare convenit. 

REZERVARE PROPRIETATE 29. Produsul ramane in proprietatea firmei BRACO MES S.R.L. pana cand a fost platit integral, in masura in care acest lucru (livrare conditionata) este valabil pentru legea de guvernare (a contractului). Cumparatorul va ajuta BRACO MES S.R.L. in a lua orice masura necesara pentru a proteja dreptul de proprietate asupra produsului in tara in cauza. Pastrarea dreptului de proprietate nu va afecta transferul riscului in conformitate cu Clauzele 14 si 15. 

RASPUNDEREA IN CAZ DE DEFECTIUNI 30. Având în vedere dispozi iile cuprinse in Clauzele de la 31 pana la 35 (inclusiv), BRACO MES S.R.L. va trebui sa rectifice orice defecte sau neconformitati – denumite in continuare defect(e)- care rezulta din proiectare, prelucrare sau materiale nepotrivite. 31. Raspunderea BRACO MES S.R.L. se limiteaza la defecte care apar in termen de 1 (un) an de la livrare. 32. In cazul in care defectul unei parti a produsului a fost remediat, BRACO MES S.R.L. va fi raspunzator pentru orice defecte ale partii reparate sau inlocuite a produsului in conformitate cu aceiasi termeni si conditii aplicabile produsului original pentru o perioada de 1 (un) an. Pentru celelalte parti ale produsului, conditiile prevazute in Clauza 31 se extind numai pentru perioada în care produsul nu poate fi folosit din cauza defectului. 33. Cumparatorul va trebui sa notifice BRACO MES S.R.L. in scris, cu privire la existenta de defecte in termen de 8 (opt) zile de la descoperirea acestora. In nici un caz, aceasta notificare se va face mai tarziu de 8 (opt) zile de la data limita indicata in Clauza 31. Notificarea trebuie sa contina o descriere a defectului. In cazul in care Cumparatorul nu a notificat BRACO MES S.R.L. in scris, despre defect, in conditiile prevazute la primul paragraf al acestei clauze, nu va mai avea dreptul la corectarea defectului. In cazul in care defectul este de natura a provoca daune, Cumparatorul trebuie sa informeze imediat BRACO MES S.R.L. in scris. Cumparatorul trebuie sa-si asume riscul de daune care rezulta din netransmiterea acestei notificari. 34. La primirea notificarii in conformitate cu Clauza 33, BRACO MES S.R.L. va trebui sa corecteze defectul fara intarziere nejustificata si pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiilor prevazute de Clauza 36, asa cum este indicat in Clauzele de la 30 pana la 41 inclusiv. Orice lucrari referitoare la reparatii sau inlocuiri sub acoperire de garantie se efectueaza la discretia lui, in atelierele de lucru BRACO MES S.R.L. de catre o terta parte sau pe pozitia de functionare, la fata locului. BRACO MES S.R.L. va fi liber de orice obligatii legate de defecte dupa ce a livrat catre Cumparator partea reparata sau inlocuita in mod corespunzator. 35. În cazul în care Cumpărătorul notifică BRACO MES S.R.L. în sensul clauzei (33), în timp ce nu este detectat niciun defect care să fie imputat BRACO MES S.R.L., BRACO MES S.R.L. va avea dreptul la despagubiri pentru costurile suportate ca urmare a unei astfel de notificari. 36. Cumparatorul va asista (vedea), pe propria sa cheltuiala, dezinstalarea (demontarea) produsului de la echipamentul de antrenat, precum si reasamblarea (remontarea) acestuia in instalatie. 37. Daca nu s-a convenit altfel, transportul produsului si/sau a oricarei parti a acestuia la, si de la BRACO MES S.R.L. care pot fi necesare pentru remedierea defectelor produselor BRACO MES S.R.L.. se face pe riscul Cumparatorului, iar acesta din urma va aranja pentru o acoperire de asigurare corespunzatoare in acest scop. Orice produs reparat sau inlocuit va fi transportat pe cheltuiala si riscul Cumparatorului. Orice plangere referitoare la o anumita livrare nu va avea nici un efect asupra restului de marfa ramasa de livrat. 38. Daca nu s-a convenit altfel, Cumparatorul va suporta orice costuri suplimentare suportate de BRACO MES S.R.L. pentru reparatii, dezinstalare, instalare si transport rezultate din faptul ca produsul este in alt loc decat cel de destinatie stabilit prin contract, sau altfel (daca destinatia nu este mentionata) intr-un alt loc decat cel de livrare. 39. Piesele defecte care au fost inlocuite vor fi puse la dispozitia BRACO MES S.R.L. si raman in proprietatea acestuia. 40. BRACO MES S.R.L. nu va fi raspunzator pentru orice defecte rezultate din materialele furnizate de Cumparator, sau de la un proiect convenit de Cumparator, sau pentru care Cumparatorul a furnizat informatii tehnice. 41. BRACO MES S.R.L. este raspunzator exclusiv pentru defectele care apar in cadrul conditiilor de functionare prevazute de contract si pentru o utilizare adecvata a produsului. Raspunderea BRACO MES S.R.L. nu include defecte cauzate de intretinere sau reparatii necorespunzatoare sau de instalare incorecta de catre Cumparator, sau altfel spus, prin modificarile aduse produsului fara acordul scris BRACO MES S.R.L. In cele din urma, raspunderea BRACO MES S.R.L. nu include uzura normala. 

BRACO MES S.R.L.42. nu va fi raspunzator pentru orice alte defecte decat cele prevazute de Clauzele de la 30 pana la 41. Aceasta prevedere se aplica pentru orice pierderi care pot fi cauzate de defecte, inclusiv de productie pierduta, venituri pierdute si orice alte pierderi indirecte, incluzand, dar fara a se limita la, prejudiciul cauzat si de pierderea de venituri care rezulta din inchiderea (oprirea) de instalatii (linii tehnologice, fabrici) in care produsele trebuie sa functioneze.

IMPARTIREA RESPONSABILITATILOR PENTRU DAUNA CAUZATA DE PRODUS 43. BRACO MES S.R.L.. nu va fi raspunzator pentru orice daune care pot fi cauzate de produs dupa livrare si in perioada in care acesta este detinut (in proprietatea) Cumparatorului. De asemenea, BRACO MES S.R.L. nu va fi raspunzator pentru orice prejudiciu suferit de produse fabricate de catre Cumparator, sau de produse realizate cu produsele Cumparatorului. BRACO MES S.R.L. nu este raspunzator fata de terti ca urmare a unor daune materiale descrise in paragraful anterior; Cumparatorul va trebui sa compenseze pe BRACO MES S.R.L., sa sustina apararea sa, si sa-l exonereze de orice pretentii. In situatia in care o terta parte depune o cerere pentru daune fata de oricare dintre parti, partea in cauza trebuie sa informeze imediat cealalta parte, in scris. 44. Prin prezenta, Cumparatorul se angajeaza sa stabileasca in toate relatiile contractuale care implica produsele furnizate de BRACO MES S.R.L., o clauza de limitare a raspunderii BRACO MES S.R.L., care este substantial aceeasi cu cea prevazuta la articolul precedent si se angajeaza sa protejeze BRACO MES S.R.L. si sa-l mentina inofensiv (nevinovat) de primejdia unor obligatii de compensare la care BRACO MES S.R.L. poate fi de asteptat sa se conformeze, luand astfel asupra sa responsabilitatea deplina (totala) si exclusiva pentru circulatia in continuare a bunurilor furnizate de BRACO MES S.R.L 

FORTA MAJORA 45. Ambele parti au dreptul de a-si suspenda executarea obligatiilor contractuale in masura in care una dintre urmatoarele situatii impiedica indeplinirea contractului sau o face sa fie extrem de oneroasa: dispute sindicale si orice alte circumstante care sunt in afara de controlul partilor, cum ar fi: incendii, evenimente de razboi, importante mobilizari ale armatei, insurectie, confiscare si sechestru, embargo, restrictii in exercitarea puterii, precum si orice inconveniente sau intarzieri in livrare de catre subcontractanti care decurg din oricare dintre situatiile mentionate in aceasta Clauza. Daca apare oricare din situatiile mentionate in aceasta Clauza, indiferent daca acest lucru are loc inainte sau dupa intrarea in contract, dreptul la suspendare se acorda numai in cazul in care efectele sale asupra indeplinirii contractului nu au putut fi prevazute la elaborarea insusi a contractului. 46. Partea care sustine ca a suferit efectele de forta majora trebuie sa furnizeze imediat notificarea in scris catre cealalta parte cu privire la aparitia si incetarea unui astfel de eveniment. In cazul in care evenimentul de forta majora previne (evita) Cumparatorul de la indeplinirea obligatiilor sale, Cumparatorul va trebui sa ramburseze BRACO MES S.R.L. orice cheltuieli suportate pentru a asigura si proteja produsul. 47. Indiferent de ceea ce poate rezulta separat din acesti Termeni si Conditii Generale, ambele parti au dreptul de a rezilia contractul printr-o notificare in scris adresata celeilalte parti, indeplinirea contractului urmand a fi suspendata pentru mai mult de 6 (sase) luni prin activarea Clauzei 45. 

ANTICIPAREA NEINDEPLINIRII (OLIGATIILOR CONTRACTUALE) 48. Fara a aduce atingere altor prevederi ale acestor Termeni si Conditii Generale in ceea ce priveste suspendarea, ambele parti au dreptul de a suspenda executarea obligatiilor contractuale in cazul in care imprejurarile sugereaza ca cealalta parte nu este in masura sa-si indeplineasca propriile obligatii. Partea care suspendă îndeplinirea obliga iilor sale contractuale în astfel de circumstan e trebuie să notifice imediat cealaltă parte în scris. 

PIERDERI INDIRECTE 49. Daca nu se prescrie altfel in acesti Termeni si Conditii Generale, niciuna dintre parti nu va fi raspunzatoare fata de cealalta parte pentru productia pierduta, venitul pierdut, pierderea de utilizare, pierderi de contracte sau orice alte pierderi indirecte. 

LITIGII SI LEGEA DE GUVERNARE (A CONTRACTULUI) 50. Orice divergenta intre vanzator si comparator se va rezolva pe cale amiabila.In caz contrar se va recurge la instanta judecatoreasca competenta, de pe aria sediului vanzatorului.